Infrastrukturmodell – en digital beskrivelse av jernbanen

En infrastrukturmodell gir en detaljert digital beskrivelse av jernbanens funksjonalitet på sporplannivå. Det er laget flere slike modeller for å gjengi både dagens og fremtidig infrastruktur. Modellene er tilgjengelig for alle i webapplikasjonen NorRailView.

Disse funksjonelle infrastrukturmodellene brukes hovedsakelig som:


• Inngangsdata i planlegging av tilbudsutvikling og robusthetsanalyser (simulering)
• Sikring av sammenhengen mellom infrastrukturutvikling, togtilbud og togmateriell (dimensjonering)
• Rutemodellering for tilbudsutvikling trafikkpakker.
• Grunnlag for avtaler om finansiering av infrastrukturprosjekter, f.eks. nytt signalsystem

Dersom modellene ønskes brukt i annen programvare kan de enkelt eksporteres til railML2.4nor-format fra NorRailView.

Se og last ned modellene på NorRailView:
Hovedmodel I19
Hovedmodell for kommende år blir tilgjengelig senere.

Modellene kan inneholde feil, og de bør kun behandles som veiledende informasjon.
Utgiver kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, skader eller tap som følge av feil i opplysningene.

Offisielle versjoner av modellene vil i fremtiden bli tilgjengelige i Bane NOR sitt system TRASÉ (https://trase.banenor.no/).