Jernbanedirektoratets personvernombud

Her finner du kontaktinformasjon til Jernbanedirektoratets personvernombud.

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvernombudet skal involveres i alle saker som handler om behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal inkluderes i prosessen både tidlig nok og på en god nok måte til at hun eller han kan utføre sin rolle. I tillegg skal ombudet være kontaktpunkt for de registrerte. Det betyr at alle registrerte som har spørsmål eller krav knyttet til behandlingen av deres personopplysninger skal kunne ta direkte kontakt med personvernombudet. Personvernombudet skal være helt uavhengig. Ombudet skal være bundet av taushetsplikt eller konfidensialitet under utførelsen av sine plikter.

Marianne Wegner Lund-Høie er personvernombud i Jernbanedirektoratet Telefon: 48068209 personvernombud@jernbanedirektoratet.no