Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole tilbyr fagskule for lokomotivførarar, fleire grunnutdanningar, fagkurs for lærlingar, og etter- og vidareutdanningar for heile jernbanesektoren. Norsk jernbaneskole ligg i Jernkroken på Grorud og er heile sektorens kompetansesenter.

Bildet viser logoen for Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole samarbeider tett med jernbanesektoren, og kurstilbodet vert utvikla i takt med sektorens behov. Norsk jernbaneskole sin ambisjon er å vere sjølve navet innan kompetanseutvikling i jernbanefag i Noreg.

Vil du vite meir om nokre av yrkesgruppene som får utdanninga si på Norsk jernbaneskole?

Sjå informasjonsfilmen om

Lokomotivføraren


Heimeside for meir informasjon: Norsk jernbaneskole 

Besøksadresse:

Østre Aker vei 256 (Jernkroken), 0976 OSLO
Telefon: 990 99949 
E-post: post@jernbaneskolen.no