Jernbanedirektoratets ledelse

Bilder av Jernbanedirektoratets ledelse.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik
Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik
Direktør jernbanestrategi Anita Skauge
Direktør jernbanestrategi Anita Skauge
Direktør persontrafikkavtaler Hans Kristensen
Direktør persontrafikkavtaler Hans Kristensen
Organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen
Organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen
Direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli
Direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli
Direktør infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen
Direktør infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen
Kommunikasjonssjef Svein Horrisland
Kommunikasjonssjef Svein Horrisland