Leiinga i Jernbanedirektoratet

Bilete av leiinga i Jernbanedirektoratet.

Marit Rønning
Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning
Direktør jernbanestrategi Anita Skauge
Direktør jernbanestrategi Anita Skauge
Direktør persontrafikkavtaler Hans Kristensen
Direktør persontrafikkavtaler Hans Kristensen
Organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen
Organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen
Direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli
Direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli
Direktør infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen
Direktør infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen
Kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud (bilde kommer)