Leiinga i Jernbanedirektoratet

Bilete av leiinga i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektør Knut Sletta
Jernbanedirektør Knut Sletta
Marit Rønning
Assisterende jernbanedirektør Marit Rønning, fungerende leder for kunnskapsgrunnlag, innovasjon og bærekraft
Ruth Høyland Jønsrud, direktør for kommunikasjon.
Ruth Høyland Jønsrud, direktør for kommunikasjon.
  • Avdelingsdirektør for Kunnskap, innovasjon og bærekraft: Jan Fredrik Geiner
  • Avdelingsdirektør for sektorsamordning: Solveig Paule (fra 13/2-23)
  • Avdelingsdirektør for HR og samhandling: Marianne Hauan Molstad
  • Avdelingsdirektør for avtaler og kjøp: Erik Lund
  • Øyvind Hauge Støle, fungerende leder for sektorsamordning (til 13/2 -23)