Leiinga i Jernbanedirektoratet

Bilete av leiinga i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektør Knut Sletta
Jernbanedirektør Knut Sletta
Marit Rønning
Fungerende assisterende jernbanedirektør Marit Rønning
Direktør jernbanestrategi Anita Skauge
Direktør jernbanestrategi Anita Skauge
Direktør persontrafikkavtaler Hans Kristensen
Direktør persontrafikkavtaler Hans Kristensen
Organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen
Organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen
Direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli
Direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli
Direktør infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen
Direktør infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen
Kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud
Kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud