Leiinga i Jernbanedirektoratet

Bilete av leiinga i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektør Knut Sletta
Jernbanedirektør Knut Sletta
Marit Rønning
Aassisterende jernbanedirektør Marit Rønning, fungerende leder for kunnskapsgrunnlag, innovasjon og bærekraft
Ruth Høyland Jønsrud, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, fungerende leder for HR og samhandling
Ruth Høyland Jønsrud, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, fungerende leder for HR og samhandling
  • Øyvind Hauge Støle, fungerende leder for sektorsamordning
  • Erik Lund, fungerende leder for avtaler og kjøp
  • Anders Andgard, fungerende leder for virksomhetsstyring