Leiinga i Jernbanedirektoratet

Bilete av leiinga i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektør Knut Sletta
Jernbanedirektør Knut Sletta
Marit Rønning
Assisterende jernbanedirektør Marit Rønning.
Ruth Høyland Jønsrud, direktør for kommunikasjon.
Ruth Høyland Jønsrud, direktør for kommunikasjon.
  • Avdelingsdirektør for Kunnskap, innovasjon og bærekraft: Jan Frederik Geiner
  • Avdelingsdirektør for sektorsamordning: Solveig Paule 
  • Avdelingsdirektør for HR og samhandling: Marianne Hauan Molstad
  • Avdelingsdirektør for avtaler og kjøp: Erik Lund