Norsk fagskole for lokomotivførere

Norsk fagskole for lokomotivførere  er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Fra 2019 er lokomotivførerutdanningen en egen fagskole underlagt Jernbanedirektoratet.

Fra 2018 gjennomføres utdanningen over 1 år . Undervisningen er praktisk- teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Skolens togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.
Etter endt utdanning kan lokomotivførerkandidaten søke stilling som lokomotivfører i ulike jernbaneforetak.

Mer informasjon: www.lokforerskolen.no

Besøksadresse:

Østre Aker vei 256 (Jernkroken), 0976 OSLO
Telefon: 990 99949
E-post: post@jernbanedirektoratet.no