Offentleg journal - postlister

Vi gjer merksam på at det er problem med innsynsførespurnader frå einnsyn.no. Når nokon har bedt om innsyn i Jernbanedirektoratet sine dokument så kjem førespurnaden på grunn av tekniske problem ikkje fram til Jernbanedirektoratet. Leverandør er i gang med å løysa problemet.