Offentlig journal - postlister

Jernbanedirektoratet bruker e-Innsyn som tjeneste for innsyn i offentlige dokumenter.

e-Innsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheter og Oslo kommune. Virksomhetene bruker tjenesten til å publisere postjournalene sine på internett, og postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne

 

Nedenfor finner du Jernbanedirektoratets postjournaler i pdf-filer fra uke 1 i 2017 fram til e-innsyn ble tatt i bruk.

Postlister