Presse

Førespurnader frå massemedier kan rettast til kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud. Telefon: 951 83 108, e-post: ruth.jonsrud@jernbanedirektoratet.no.