Presse

Førespurnader frå massemedier kan rettast til kommunikasjonssjef Svein Horrisland, Telefon: 916 55 155. E-post: svein.horrisland@jernbanedirektoratet.no.