Presse

Henvendelser fra massemedier kan rettes til kommunikasjonssjef Svein Horrisland, Telefon: 916 55 155. E-post: svein.horrisland[at]jernbanedirektoratet.no