Årsmelding for Jernbaneverket 2016

Vedlagt følgjer årsmeldinga for Jernbaneverket i 2016, siste året etaten var i verksemd. Arbeidsoppgåvene er no overtekne av Jernbanedirektoratet og statsføretaket Bane NOR.

Årsmeldinga for Jernbaneverket i 2016 er vedlagt.