M21 Fremsynsmetodikk

Etter flere års samarbeid med Statens vegvesen om Metode21, har Jernbanedirektoratet nå i denne fasen videreført arbeidet med utgangspunkt i jernbanens behov knyttet til langsiktig planlegging.

Formålet er å:

  • Tilpasse de mest interessante metodene for bruk i jernbanesektoren
  • Vinne ytterligere erfaringer med praktisk bruk av metodene
  • Implementere bruk av metodene på en hensiktsmessig måte i jernbanesektorens virksomheter

M21 har som hensikt å styrke og effektivisere strategisk og langsiktig planlegging og beslutningstaking. Prosessene og metodeverket i M21 er et nødvendig supplement til etablerte transportmodeller, klassisk strategiutvikling og tradisjonell beslutningstaking. Behovene for M21 skyldes at den raske utviklingstakten og store kompleksiteten i samfunnet øker mer enn tradisjonell metodikk kan håndtere på en optimal eller robust nok måte.