Bymiljøavtale Trondheim

Det er inngått en bymiljøavtale mellom Staten (v/Statens vegvesen og Jernbaneverket), Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Trondheim stasjon og kollektivterminal. (Foto: Njål Svingheim)

Trondheim stasjon og kollektivterminal. (Foto: Njål Svingheim)

Avtalen gjelder for perioden 2016-2023 og gjelder i hovedsak finansiering av infrastruktur for innføring av Superbuss i Trondheim.

For jernbanens del skal det legges vekt på optimalisering av stoppmønster, rolledeling og samordning med øvrig kollektivtransport inkludert Superbuss. Partene skal imidlertid ha høyere ambisjoner for jernbanens bidrag til nullvekstmålet ved reforhandling av avtalen.
Det skal nå gjennomføres en byutredning for Trondheimsområdet som skal se på ulike løsninger for transport fram mot 2030. Denne skal legges til grunn ved reforhandling av bymiljøavtalen i 2018.

Les mer:

Gjeldende bymiljøavtale for Trondheim 

Vedlegg til Bymiljøavtalen – planlagte prosjekte