Bypakke Nedre Glomma

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen, om et framtidig transportsystem i byområdet.

Fredrikstad stasjon (Foto: Njål Svingheim)
Fredrikstad stasjon (Foto: Njål Svingheim) 

Bypakken har sin bakgrunn i Konseptvalgutredning (KVU) «Transportsystemet i Nedre Glommaregionen» fra 2010. Basert på regjeringens påfølgende behandling av KVU-en la Samferdselsdepartementet i 2012 rammene for en videre planlegging av transportsystemet i regionen. Etter regjeringens vedtak har også Stortinget godkjent at første del av en bypakke, med flere omfattende vei- samt gang- og sykkelveiprosjekter, startes opp.
Etter vedtak i fylkesutvalget juni 2011 undertegnet Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg en samarbeidsavtale om areal og transport i Nedre Glomma for perioden 1.7.2011 til 30.06.2016. Avtalen om areal og transport er under revisjon, og i den nye avtalen er også Jernbaneverket en part.
Fra 1.1.2017 trer Jernbanedirektoratet inn i denne avtalen, og vil da ha ansvar for å delta i arbeidet med felles byutredning og eventuelle videre forhandlinger om bymiljøavtale.
Som følge av Intercity-utbyggingen i Østfold kan togtilbudet bedres vesentlig sammenlignet med dagens situasjon. Mulig togtilbud som følge av nytt dobbeltspor er nærmere beskrevet på under 
Rutemodell 2027  .
Ytterligere informasjon, se: Bypakke Nedre Glomma