Evalueringar

Evaluering av gjennomførde prosjekt.

Her ligg det informasjon om prosjekt under statens prosjektmodell som har blitt etterprøva for å måle effekten av statlege investeringar. Etterprøvinga finn stad når prosjekta har vore i drift nokre år.  

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)