FOU

Jernbanedirektoratet skal sikra at det blir gjennomført tilstrekkeleg og riktig forsking i jernbanesektoren for å etablera eit godt kunnskapsgrunnlag for jernbanen i framtida. Under finn du eit utval av FOU-satsingar som direktoratet er involvert i.