Kan selvkjørende kjøretøy styrke kollektivtilbudet?

SmartFeeder er et forskningsprosjekt innen automatisert transport. Prosjektet skal skape kunnskap om hvordan selvkjørende kjøretøy kan bidra til et bedre kollektivtilbud gjennom å dekke den første og siste etappen av en reise.

Selvkjørende buss på Kongsberg. Foto: Ronald Holmstrøm.
Selvkjørende buss på Kongsberg. Foto: Ronald Holmstrøm.

 

Prosjektet skal utvikle grunnlag for effektive og smarte tilbringertjenester og medvirke til at de reisende vil gjøre bærekraftige reisevalg. Dette oppnås gjennom å studere piloter med selvkjørende, elektriske minibusser i Norge og høste erfaringer fra disse.

SmartFeeder eies av Jernbanedirektoratet og medfinansieres av Norges forskningsråd. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SINTEF (prosjektleder), Statens vegvesen, Acando/CGI, Applied Autonomy, Forus PRT og ITS Norway.