Nasjonal transportplan 2018-2029

Den 5. april 2017 presenterte regjeringen sin stortingsmelding om Nasjonal transportplan for planperioden 2018-2029.

- Regjeringen skal gjennomføre tidenes jernbanesatsing for å gjøre jernbanen mer attraktiv i hverdagen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han presenterte regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 onsdag 5.april.

Les nyhetssak fra presentasjonen her.

Her er stortingsmelding 33 om NTP 2018 - 2029.

Historikk:
Transportetatene og Avinor leverte grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016.

Plangrunnlaget er utarbeidet med utgangspunkt i retningslinjer fra Samferdselsdepartementet (retningslinje 2). Transportetatenes plangrunnlag lages i planfasen, og bygger på arbeidet som er gjort i analyse- og strategifasen.


NTP grunnlagsdokument 2018-2029


Transportetatens forslag ble sendt på høring. Og hadde en høringsfrist 1. juli 2016. Høringssvarene ligger på nettsidene til Samferdselsdepartementet.


Høringssvar


Stortingsmeldingen med Nasjonal transportplan for 2018-2029 forventes å foreligge våren 2017. Nasjonal transportplan vil gjelde for 12 år for kommende NTP, mens tidligere planer har vært for 10 år.


Samferdselsdepartementet - NTP