-Gode innspill for lavere utslipp

Om lag 50 deltakere fra forskningsmiljøer, bransjeorganisasjoner, næringslivet og offentlige organer kom med gode innspill da Jernbanedirektoratet nylig arrangerte «KVU-Verksted» i forbindelse med utredningen av reduserte utslipp i jernbanesektoren.

Prosjektledelsen: Fv: Dag Aarsland og Stephen Oommen fra Jernbanedirektoratet leder utredningsarbeidet med hjelp fra Ludvig Hambro og Thomas Odiin fra Wsp (Foto: Njål Svingheim)

-Vi er veldig glade for at så mange deltok og for alle formene for innspill som vi fikk gjennom dagen, sier prosjektleder Stephen Oommen.

Det er nødvendig at også jernbanen gjør sitt for å redusere utslippene av klimagasser. I sommer startet arbeidet med KVUen, konseptvalgutredning for reduserte utslipp av klimagasser på jernbane, «KVU Green».

Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen. I tillegg kommer en rekke sidespor og terminalområder, for uten alle vedlikeholdsmaskinene på sporet.

 -Bare vedlikeholdsmaskinene alene står for minst en tredel av utslippene i jernbanesektoren, derfor er det veldig viktig at også mulighetene for reduserte utslipp i vedlikeholdsarbeidet inkluderes i utredningen, sier assisterende prosjektleder Dag Aarsland.

Ved starten av verkstedet ble det holdt inspirasjonsforedrag av togprodusenten Alstom om batteri- og hydrogendrevet togmateriell, fra SINTEF om mulighetene ved å ta bruk biodrivstoff, og fra Jernbanedirektoratet om de skinnegående arbeidsmaskinene som i dag går utelukkende på diesel, også på elektrifiserte strekninger.

Utover dagen ble det så gjennomført gruppearbeider innenfor ulike tema for å belyse både dagens situasjon og for å gi rik anledning til drøfte og dele innspill og muligheter innenfor ulike teknologier. Fra tradisjonell elektrifisering med kontaktledning via del-elektrifisering og batteriteknologi til hydrogen som energikilde og til bruk av biodrivstoff. -Muligheten er mange og vi er veldig fornøyde med engasjementet og gjennomføringen av KVU-verkstedet, sier Stephen Oommen. -Vi fikk mange klare meninger og ulike faglige tilnærminger, legger han til.

Jernbanedirektoratet har tidligere gjennomført to studier i samarbeid med Bane NOR kalt Nullifib 1 og Nullfib2 (lenke). Nullfib 1 tok for seg mulighetene for nullutslippsdrift på «dieselstrekningenene» med Nordlandsbanen som case, mens Nullfib 2 var en mer teknisk analyse av ulike løsninger. -Selv om vi tar med oss arbeidet fra de to tidligere gjennomførte studiene som en del av kunnskapsgrunnlaget så ser vi nå på alle mulighetene på nytt og med friske øyne, understreker prosjektleder Stephen Oommen.

Utredningen skal være ferdig tidlig på høsten i 2023.

Lenker og vedlegg:

Oppsummering fra arbeidsverksted 08.09.22

Vedlegg 1 Deltakerliste 08.09.22

Vedlegg 2 Presentasjoner fra 08.09.22

Veedlegg 3 Svar fra gruppeogaver 08.09.22

 

Diesel: I tillegg til alle typer lokomotiver og togsett som bruker diesel på baner som ikke er elektrifisert omfatter utredningen også både skiftelokomotiver og alle typer arbeidsmaskiner som bruker diesel også på elektrifiserte strekninger. (Foto: Njål Svingheim)

Intense diskusjoner i gruppearbeidene. -Hva er beste løsning for å få ned utslippene?

Bernd Wittgens fra SINTEF holdt et inspirerende innlegg om mulightene ved å ta i bruk biodrivstoff.