Høringsuttalelser til KVU Hovedbanen Nord

På denne siden samler vi høringsuttalelser til KVU Hovedbanen Nord. Utredningen ble fullført i april 2021 og lagt ut på høring med frist 1.juni 2021.

Høringsuttalelsene er vedlagt enkeltvis og inndelt i disse gruppene:

  • Innspill fra offentlige instanser
  • Innspill fra næringsinteresser
  • Innspill fra interesseorganisasjoner og privatpersoner