KVU økt kapasitet i regiontogene

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for nye kjøretøy som gir økt kapasitet i regiontogene. Utredningen skal se på ulike muligheter for å frakte flere passasjerer på dagens infrastruktur.

Ski stasjon 900x600.jpg

 

Færre reiser med tog som følge av koronapandemien. Men det er forventet at kundene kommer tilbake til togene og skaper en etterspørsel som dagens togsett ikke er dimensjonert for å møte. Dette gjelder regiontogene på Østlandet, og særlig strekningene Drammen–Oslo S, Moss–Oslo S og Gardemoen–Oslo S.

Det er imidlertid knyttet flere utfordringer til dette. Nye store investeringer i infrastrukturen ligger langt frem i tid, og dagens kjøretøy i rushtrafikk i Intercity-nettet må fornyes eller skiftes ut rundt 2030.

Jernbanedirektoratet skal nå gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) som skal utrede ulike muligheter for å øke kapasiteten på regiontogene. Utredningen ser bare på kapasiteten til tog som kjører på vedtatt infrastruktur. Kapasiteten på godstog er ikke en del av denne utredningen.

Stikkordmessig skal utredningen

  • undersøke potensialet for å møte kapasitetsbehovet for regiontogene på Østlandet gjennom mindre investeringer i infrastruktur og valg knyttet til kjøretøy (herunder trippelsett, toetasjerstog og lange enkeltsett)

  • vurdere behov langs de ulike banestrekningene

  • undersøke begrensingene for kapasitetssterke kjøretøy i infrastrukturen, spesielt ytterst på pendlene

  • vurdere kostnader knyttet til bruk av store togstammer

  • undersøke potensialet som ligger i økt fleksibilitet i forutsetninger for ruteplan