Høringsuttalelser til KVU Kongsvingerbanen

På denne siden samler vi mottatte høringsuttalelser til Konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen som ble lagt på høring 4.desember 2020 med høringsfrist 7.februar 2021.

Høringsuttalelsene blir gitt gjennomgått og behandlet før den endelige utredningen oversendes Samferdselsdepartementet våren 2021.

Lenke: Samledokument med alle høringsuttalsene

Høringsuttalelsene er også vedlagt enkeltvis og inndelt i disse gruppene:

  • Innspill fra offentlige instanser
  • Innspill fra næringsinteresser
  • Innspill fra interesseorganisasjoner