Prosjektplan for KVU Kongsvingerbanen klar

Jernbanedirektoratet har nå oversendt prosjektplanen for arbeidet med konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen til Samferdselsdepartementet. Det betyr at arbeidet med å se på banens utviklingsmuligheter er i full gang.

Lokaltog ved Skarnes. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet fikk oppdraget fra Samferdselsdepartementet i juli og nå er planen for utredningsarbeidet klar. – Departementet ønsker at det skal analyseres hva det fremtidige kapasitetsbehovet for på strekningen vil være, sier prosjektleder Anita Vingan. Hovedmålsettingen med utredningen er å gi et godt grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med eventuelle tiltak på Kongsvingerbanen. I en konseptvalgutredning (KVU) skal det også vurderes om det kan finnes også andre måter å tilfredsstille samfunnets behov for transport på strekningen på, sier hun.

Kongsvingerbanen har i dag tett togtrafikk med en blanding av lokaltog, godstog og fjerntog. Bane NOR har erklært strekningen overbelastet i store deler av døgnet. Det er derfor ikke plass til å øke i togtrafikken uten at gjøres tiltak på banen.

Åpenhet og dialog

I arbeidet med KVU for Kongsvingerbanen vil vi legge vekt på åpenhet og dialog med kommuner, næringsliv og andre berørte, sier Vingan. Det skal blant annet opprettes et eget dialogforum og en ressursgruppe. Det vil også bli gjennomført arbeidsverksteder der medvirkning og innspill vil stå sentralt, sier prosjektlederen.

Lenke: Prosjektplan