Rapport fra KVU-verksted

Vedlagt finner du rapporten fra verkstedet for KVU Kongsvingerbanen som ble avholdt 9.-10.januar 2019.