Oppsummering av høringsmerknader (2015)

«Utredning for nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen ble sendt på høring til berørte interessenter herunder kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, næringsliv og grunneiere i perioden 22.01.2015 – 01.03.2015. Det ble også åpnet for at andre som ønsket det, kunne uttale seg.

Rapporten oppsummerer alle innkomne merknader. Hvis en ønsker tilgang til den spesifikke brev/merknad, kontakt Jernbaneverkets postmottak.

Det kom inn i alt 47 merknader med følgende fordeling på interessentgruppe:

  • Tolv fra offentlige myndigheter; Berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens vegvesen og andre offentlig eide etater
  • Ni fra næringsliv: Bedrifter, togoperatører eller organisasjoner som representerer de
  • Tre fra foreninger: Miljøorganisasjon, politiske parti og uavhengige private
  • 23 direkte berørte, både private grunneiere og bedrifter samt evt. leietakere»