KVU for transportløsninger i Nord-Norge

I tillegg til KVUen for Nord-Norgebanen pågår også en utredning av det samlede transportsystemet i Nord-Norge.

KVU-en skal legge grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. All transport, både veg, jernbane, sjøfart og luftfart inngår i utredningen.

Denne utredningen ledes av Statens vegvesen, med deltakere fra Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet.

Lenke til informasjonsside for KVU Transportløsninger i Nord-Norge

(Illustrasjon: Jernbanedirektoratet)