Møte med interesseorganisasjoner 22. september

22.september 2022 arrangerte Jernbanedirektoratet et møte i Tromsø med interessegruppene som arbeider for en en bygging av en Nord-Norgebanen.

Formålet med møtet var både å orientere nærmere om KVU-prosessen og å få innblikk i gruppenes synspunkter på arbeidet. Flere av gruppene sendte også nye innspill til utredningen etter møtet. Disse organisasjonene deltok i Tromsø 22.september:

  • Tromskomiteen for jernbane
  • Jernbane Nord AS
  • Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen
  • For Jernbane
  • Besteforeldrenes klima-aksjon i Troms (observatør)

Vedlagt er møtereferat og innspill.