Tilbudsbok

Tilbudsboka gir en samlet oversikt for Jernbanedirektoratet og jernbanesektoren i arbeidet med utvikling av jernbanen og skal bidra til at forbedringer av tilbudet realiseres raskest mulig etter gjennomføring av tiltak.

Dokumentet viser planlagt tilbudsutvikling knyttet til ibruktagelse av ny infrastruktur og nye tog samt tilbudsforbedringer avtalt i trafikkavtaler. For hvert tilbudstrinn følger det en beskrivelse av mulig togtilbud, tilbudskonseptfigur og faktorer som må være på plass for å kunne ta i bruk det nye togtilbudet, blant annet infrastrukturtiltak, kjøretøy og hensetting.

Tilbudsboka skal holdes løpende oppdatert. Neste steg blir dermed å innarbeide føringer fra Nasjonal transportplan 2022-2033 og Stortingets behandling av denne. Gjeldende Tilbudsbok omhandler foreløpig kun persontogtilbudet.