Utredning av rutemodeller på Østfoldbanen etter Follobanens åpning

Jernbanedirektoratet har utredet ulike rutemodeller for sørkorridoren etter Follobanens åpning i 2022. Rutemodellen gir vesentlig tilbudsforbedringer, men det vil i tillegg være behov ytterligere forbedringer da etterspørselen er ventet å øke enda mer.

Jernbanedirektoratet anbefaler å legge til grunn følgende rutemodell:

Separering av togtrafikken mellom Ski og Oslo slik:

  • Hurtige regiontog via Follobanen
  • Fullstoppende lokaltog via Østfoldbanen
  • Jevn fordeling av avganger på Follobanen (10-minuttsystem i rush)

Dette betyr doblet grunnrutefrekvens for:

  • Regiontogene fra Moss (2 avg/t)
  • Lokaltogene mellom Ski og Stabekk (4 avg/t)
    • annenhver avgang må vende på Oslo S i grunnrute, men forlenges til Stabekk i rush
  • Ny linje L23 Ski-Oslo S via Follobanen (1 avg/t)
  • Innsatstog på Østfoldbanen fra Ski istedenfor Kolbotn

Da det er behov for betydelig større tilbudsforbedringer enn dette rutemodellalternativet vil kunne gi, vil Jernbanedirektoratet se videre på mulighetene endrede forutsetninger kan gi. Utredningen er avsluttet og arbeidet tas nå videre i Bane NORs arbeid med ruteplanene.

Se vedlagte utredningsrapport