Gode innspill på konferansen i Narvik

Jernbanedirektoratet fikk mange gode innspill i arbeidet med å utrede Nord-Norgebanen på innspillkonferansen i Narvik i midten av september. Neste og siste innspillkonferanse holdes i Fauske 2.oktober.


Godt oppmøte og gode innspill også på konferansen i Narvik 11.september. (Foto: Njål Svingheim) 

I Narvik fikk Jernbanedirektoratet gode innspill fra både kommuner og regionråd i Sør-Troms og Ofoten. Også havnemyndigheter og logistikkaktører deltok, i tillegg til flere organisasjoner som arbeider for jernbaneutbygging i Nord-Norge.

-Vi samler alle innspill vi får og tar dem med oss i de vurderingene vi arbeider med, sier prosjektleder Hans Einar Lundli. Han forteller at utredningsgruppa blant annet la særlig merke til innspillet fra Sør-Troms regionråd som ordførere fra hele fylket hadde stilt seg samlet bak.  

Jernbanedirektoratet fikk også en rekke spørsmål knyttet til utredningens omfang og hvilke metoder som skal benyttes. -Vi er glad for al interessen denne utredningen er omfattet av og ønsker enda flere innspill velkommen, sier Lundli.

Vedlegg: Forhåndsinnmeldte innspill på konferansen er vedlagt til høyre.