Høringsuttalelser til Nord-Norgebaneutredningen

På denne siden samler vi mottatte høringsuttalelser til utredningen av Nord-Norgebanen som ble lagt på høring 1.juli 2019.

Høringsuttalelsene blir gitt gjennomgått og behandlet før den endelige utredningen oversendes Samferdselsdepartementet høsten 2019.

Lenke: Samledokument med alle høringsuttalsene

Høringsuttalelsene er også vedlagt enkeltvis og inndelt i disse gruppene:

  • Offentlige instanser
  • Interesseorganisasjoner og private virksomheter
  • Privatpersoner