Siste innspillkonferanse gjennomført i Fauske

Tidlig i oktober avholdt Jernbanedirektoratet den tredje og siste innspillkonferansen i arbeidet med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for Nord-Norgebanen. Konferansen bla avholdt på Fauske og der kom det også mange gode innspill som resultat av gruppearbeider.

Godt besøkt innspillkonferanse også i Fauske. (Foto: Njål Svingheim)

I likhet med innspillkonferansene i Tromsø i juni og i Narvik i september ble det også i Fauske redegjort for hvordan arbeidet er lagt opp og hvor langt man har kommet i vurderingene. I tillegg var det i Fauske forberedte innlegg fra Statens vegvesen og fra Nordnorsk reiseliv. På denne konferansen ble det også avholdt gruppearbeider der alle de rundt 50 deltakerne ble fordelt på grupper uavhengig av hvem de representerer. -dette ble en spennende sekvens der vi ble imponert over de mange gode innspillene vi fikk med oss, sier prosjektleder Hans Einar Lundli.

Vedlagt er framleggene fra konferansen i Fauske.

19/12-2018: Nå er også innspill fra gruppearbveidene på Fauske satt sammen og publisert, (se vedlegg)