Strategier og utredninger

Jernbanedirektoratet analyserer kundenes behov for reiser og varetransporter i dag og i fremtiden. Målet er å utvikle jernbanen for å møte samfunnets behov for transport. Disse løsningene er beskrevet i våre strategier og utredninger, som du finner her.

Strategihorisonter

Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene et faglig grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet. I dette grunnlaget setter vi sammen våre utredninger, strategier og annen kunnskap til én overordnet strategi. Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om NTP, lager vi et handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i NTP.