Evalueringer

Evaluering av gjennomførte prosjekter.

Jernbanedirektoratet gjennomfører evaluering av gjennomførte prosjekter for å etterprøve effekten av statlige investeringer. Slike evalueringer presenteres her.

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)