Evalueringar

Evaluering av gjennomførde prosjekt.

Jernbanedirektoratet gjennomfører evaluering av gjennomførde prosjekt for å etterprøva effekten av statlege investeringar.

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)