Handlingsprogram

Hvert fjerde år lager vi et handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i Nasjonal transportplan.

Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om Nasjonal transportplan, følger Jernbanedirektoratet opp med å lage et handlingsprogram. I handlingsprogrammet prioriterer Jernbanedirektoratet prosjekter og tiltak ut fra økonomiske rammebetingelser, mål og strategier fastsatt i Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet er et viktig verktøy for å styre og prioritere jernbanesektorens budsjetter i årene som kommer.

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Handlingsprogrammet for samme periode ble fastsatt i juli 2018:

Lenke: Fastsatt handlingsprogram 2018-2029 finner du her

Lenke: Samferdselsdepartementets sider om Nasjonal transportplan

Jernbanedirektoratet vil under sitt arbeid med grunnlaget for NTP 2022 - 2033 samle rapporter og utredninger for sin del av dette arbeidet på sine nettsider her. (Husk å oppdatere til ny landingsside.)