Oppdrag til NTP 2022–2033

Som en del av grunnlaget for NTP 2022–2033 får transportvirksomhetene (Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen) faglige oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Det er gitt likelydende oppdrag til alle transportvirksomhetene. Oppdrag 1 skal besvares individuelt for hver virksomhet. For de andre oppdragene skal det utarbeides felles besvarelse.