Tidligere NTP-er

Her kan du laste ned og lese tidligere planforslag og Stortingsmeldinger. Disse dokumentene er utdatert og erstattet av gjeldene NTP. Gjeldene NTP ligger her.