NTP/handlingsprogram

Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene et faglig grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet. I dette grunnlaget setter vi sammen våre utredninger, strategier og annen kunnskap til én overordnet strategi. Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om NTP, lager vi et handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i NTP.

Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om Nasjonal transportplan, følger Jernbanedirektoratet opp med å lage et handlingsprogram.  I handlingsprogrammet prioriterer Jernbanedirektoratet prosjekter og tiltak ut fra økonomiske rammebetingelser, mål og strategier fastsatt i Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet er et viktig verktøy for å styre og prioritere jernbanesektorens budsjetter i årene som kommer.  

Fastsatt handlingsprogram 2018 - 2029 finner du her

9.april 2018 presenterte Jernbanedirektoratet handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018 -2029. Dokumentet ligger ute til høring fram til 22.juni 2018. Handlingsprogrammet fastsettes i juli 2018.

5.april 2017 presenterte regjeringen sin stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2018 - 2029. Meldingen er vedlagt i PDF-format.

Transportetatene og Avinor leverte grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016.  

 

Gå til transportetatene og Avinors nettside for Nasjonalt transportplan.