Utredninger

Jernbanedirektoratet jobber kontinuerlig med å utrede den videre utviklingen av jernbanen. Utredningene har fokus på å finne gode løsninger på transportbehovet i et geografisk marked. Jernbanedirektoratet starter ofte utredninger med å se på hva som er samfunnets behov for transport i det aktuelle området. Deretter kartlegger vi mulige løsninger, og vurderer disse opp mot hverandre.

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

De viktigste typene utredninger som Jernbanedirektoratet gjennomfører er konseptvalgutredninger (KVU-er) og utredning av nye rutemodeller.  KVU-ene har ofte en ganske bred tilnærming.  Dette er fordi de skal vurdere om det er andre transportmidler, jernbane i samarbeid med andre transportmidler, eller bare jernbane som er den beste løsningen.  Utredning av nye rutemodeller har en mer detaljert tilnærming til utvikling av tilbudet på jernbanen, og er viktige for å sikre at alt som skal til for å levere det nye tilbudet henger godt sammen. 

På de følgende sidene kan du finne informasjon om utredninger som Jernbanedirektoratet jobber med for tiden, eller som er ferdigstilt i nyere tid.  Her vil du også finne informasjon om hvor langt i prosessen utredningene har kommet.  For utredninger som er ferdige, vil du også finne informasjon om kvalitetssikring av utredningen (KS1), og hvilken beslutning som er fattet på bakgrunn av utredningen.