KVU Grenlandsbanen - høring

Jernbaneverket gjennomførte fram til 31. oktober 2016 høring om Grenlandsbane-utredningen.

4. juli 2016 fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overlevert den såkalte KVU Grenlandsbanen fra Jernbaneverket, eller Konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Jernbaneverket anbefalte å gå videre med det midtre alternativet via Porsgrunn, med stopp i Tangen.

Det var i utgangspunkt hovedrapporten med Jernbaneverkets anbefaling som ble lagt ut til høring.
Høringsinnspillene vil behandles og sammenstilles, før oversendelse til oppdragsgiveren Samferdselsdepartementet.

 Den midtre traseen anbefales for Grenlandsbanen.