KVU Oslonavet - høring

KVU Oslo-Navet ble sendt på høring umiddelbart etter overlevering, med en fem måneder lang høringsfrist. Over 90 uttalelser kom inn.

Arbeidet med å sammenstille og behandle høringsuttalelsene ble ferdig i september 2016. Da ble høringsdokumentet og alle innspillene ble sendt oppdragsgiverne for KVU-en.