KVU Oslo-Navet - fra nav til nettverk

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

Mandag 23. november 2015 ble konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) overlevert fra jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen, til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli.
 Fra venstre: jernbanedirektør Elisabeth Enger, samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, adm dir i Ruter Bernt Reitan Jenssen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Ngyen Berg og fylkesordfører i Akershus Anette Solli.
Om anbefalt konsept
Hyppige avganger:
Kollektivtrafikken må ha hyppige avganger. Med det menes et rutetilbud på dagtid med:

 • avganger minimum hvert 5. minutt i indre by
 • avganger minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo 
 • avganger minimum hvert 10. minutt på buss i sentrale områder i Akershus og på S-bane fra Asker, Lillestrøm og Ski 
 • avganger minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus 
 • rutetabellene samordnes slik at regiontogene får avganger hvert 10. minutt fra knutepunktstasjonene på fellesstrekninger

Utbygging i tre faser:
Fase 1 | Utvikle dagens kollektivsystemer best mulig fram mot 2030

 • Kapasitetstiltak metro og jernbane
 • Trikk Ring 2 Majorstuen–Bryn 
 • Tiltak for buss, trikk, gåing og sykling

Fase 2 | Et moderne metrotilbud innen 2030

 • Ny metrotunnel Majorstuen– Bryn via Stortinget 
 • Knutepunktutvikling 
 • Byggestart for deler av jernbaneanleggene 
 • Ny regiontogstasjon Bryn 

Fase 3 | Et styrket lokal- og regiontogtilbud fram mot 2040
• Ny jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett
• Ny jernbanetunnel Bislett–Alnabru-området (S-bane)

Ventede investeringskostnader* (mrd.kr):

 • Jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett 19,6
 • Jernbanetunnel Bislett–Sagene–Økern–Alnabru-området 8,8
 • Regiontogstasjon i Romeriksporten på Bryn 3,9
 • Metrotunnel Majorstuen–Bislett–Stortinget–Grünerløkka–Bryn 16,2
 • Trikk Ring 2 Majorstuen–Carl Berners plass–Helsfyr–Bryn 2,2
 • Trikk Bryn–Økern–Sinsen (Hovinbyen) 1,6
 • Øvrige tiltak jernbane, metro, trikk 9,6
 • Knutepunkter, sykkeltiltak og framkommelighet buss og trikk 9,2
 • Påslag usikkerhet 3,0
 • Ventet totalkostnad* 74,1

*Kostnadsestimatene på et så tidlig planstadium er svært usikre og er samlet sett anslått å ha en nøyaktighet på om lag +/- 40 prosent.