Aktuelle konkurranser

Trafikkpakke Sør består av tre togprodukter:

Trafikkpakke nord består av sju togprodukter:

Trafikkpakke Vest består av tre togprodukter:

  • Bergensbanen: fjerntog Oslo S – Bergen
  • Vossebanen Bergen - Voss - Myrdal
  • Vossebanen Bergen - Arna