Bergensbanen

Bergensbanen beskrives som en av Europas vakreste togstrekninger. Fra Oslo kjører persontogene via Drammen og gjennom østlandske jordbruksbygder over Eiker, Modum og Ringerike. Selve Bergensbanen går videre vestover fra Hønefoss og følger Hallingdal opp til Hardangervidda. Banen når sitt høyeste punkt (1237 moh) vest for Finse, før den går nedover mot Vestlandet, forbi Myrdal og følger Raundalen ned til Voss. Fra Voss går banen langs fjordene ut til Bergen. Banen bærer preg av det dramatiske landskapet den går gjennom. Hele turen fra Oslo S til Bergen tar 6,5 – 7 timer.

Fakta om Bergensbanens fjerntrafikk:

 • Banelengde Hønefoss – Bergen: 371.3 km (Oslo - Hønefoss over Drammen er i tillegg 112,4km)
 •  Stasjoner med persontrafikk: 19
 • Antall fjerntogavganger:
  • Mandag – torsdag: 8
  •  Fredag: 9
  •  Lørdag: 6
  •  Søndag: 9
 • Passasjerer og tall:
  • Antall passasjerer med fjerntogene (2015): 1,1 millioner
  • Inntekter totalt (2015): 390 millioner NOK
  • Trafikkinntekter, fjerntrafikken (2015): 366,6 millioner NOK
  • Passasjerkilometer, fjerntrafikken (2015): 313,5 millioner
  • Setekilometer, fjerntrafikken (2015): 530,4 millioner
  • Togkilometer, fjerntrafikken (2015): 1,5 millioner
  • Punktlighet, fjerntrafikken (2015): 82%

Markedet

Bergen og omland har passert 420.000 innbyggere, Stor-Oslo har passert 1,5 millioner. Langs fjerntogenes kjørestrekning ligger byområdene Drammen, Hønefoss og tettstedene i Hallingdal der Gol, Ål og Geilo er de største, så følger turistdestinasjonene på fjellet før Myrdal med omstigning til Flåmsbana. På vestsiden av fjellet er Voss det største tettstedet, Voss har også en stor turisttrafikk både sommer og vinter.

Bergensbanen er den fjerntogstrekningen i Norge med størst trafikk. Også godstrafikken er stor og om lag halvparten av alt gods mellom landets to største byer sendes med Bergensbanen.

Persontrafikken er preget av turisttrafikk og av helgetrafikk til og fra reiselivs- destinasjoner på fjellet og i Hallingdal. Det antas å ligge et betydelig potensiale for å skape større trafikk med Bergensbanen, særlig i rollen som turistbane.

Togtilbudet

Togtilbudet mellom Oslo og Bergen består i dag av 4 avganger per hverdag i begge retninger. Det er avganger fra endestasjonene morgen, formiddag, ettermiddag og kveld/natt. Togturen tar 6,5 - 7 timer og det er 19 stasjoner underveis. I perioden oktober til april settes det opp en ekstra avgang mellom Bergen og Ål fredager, med retur søndager for dekke etterspørselen hos alle som ønsker å reise til fjellet. I perioden mai – september kjøres det en ekstra avgang mellom Oslo og Voss for særlig å dekke turistmarkedet.

Materiellet

På Bergensbanen kjøres det i dag med 6 togstammer med EL 18 elektriske lokomotiv og vogner av Type 5, 7 og WLAB 2. Disse vognene tilbyr kafévogn, lekerom og komfortavdeling. Nattogene suppleres med sovevogner. Regiontogene har en basis setekapasitet på 350 seter og kan forsterkes på dager med høy etterspørsel opp til 480 seter.

Infrastruktur

Bergensbanen mellom Hønefoss og Bergen er 371,3 km, fjerntogene kjører også på strekningen mellom Oslo S og Hønefoss, over Drammen, som gir en totallengde på 483,7 km. Det er kun mellom Oslo S og Drammen at Bergensbanens tog kjører på dobbeltspor.

Det bygges nå dobbeltspor på strekningen Arna – Bergen og i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 legges det opp til at planlagt dobbelt- spor på strekningen ferdigstilles i 2022.

Bergensbanens fjerntog betjener 19 stasjoner. Mellom Myrdal og Bergen stopper fjerntogene på Voss, Dale og Arna, disse stasjonene betjenes også av lokaltogtilbudet på Bergensbanens vestre del.

Framtidsplaner

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 legges det opp til at dobbeltspor på strekningen Arna – Bergen ferdigstilles i 2022. Ringeriksbanen er en innkorting av Bergensbanen på strekningen Sandvika – Hønefoss som er under planlegging. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til byggestart på strekningen i 2021/22. Ringeriksbanen vil føre til en innkorting i avstanden Oslo – Bergen på ca 60 km, strekningen er forutsatt åpnet i avtaleperioden som konkurranseutsettes.

Det kan bli aktuelt å inkludere regiontog Flåm – Myrdal i trafikkpakken ved andre gangs utlysning. Det er inngått en ny trafikkavtale med NSB AS om helårsdrift av Flåmsbana med varighet til ruteterminskiftet i desember 2027.

Les mer om Bergensbanen