Prosessen Trafikkpakke Vest

Jernbanedirektoratet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet, og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007. Tidspunktene som er indikert nedenfor reflekterer tidsplanen slik den nå ligger, og det kan komme endringer.

  • Veiledende kunngjøring publisert: 12.oktober 2017 

  • Utsendelse av konkurransegrunnlag: Medio desember 2018 

  • Frist for innsendelse av tilbud: Primo august 2019 

  • Kontraktsignering: Medio desember 2019 

  • Trafikkstart: Medio desember 2020