Bergensbanens vestre del - Vossebanen

Vossebanen er det opprinnelige navnet på strekningen Bergen – Voss fra tiden før Bergensbanen ble fullført. Navnet brukes nå om lokaltogtilbudet Bergen – Voss – Myrdal.  Lokaltogtilbudet består av den indre strekningen Bergen – Arna med hyppige avganger, og regiontogstrekningen Bergen – Voss med en del avganger som kjøres helt til Myrdal.

Avstander:

 • Bergen – Arna: 9 km
 • Bergen – Voss: 86 km
 • Bergen – Myrdal: 136 km

Avganger:

 • Mandag – torsdag: 68
 • Fredager: 70
 • Lørdager: 59
 • Søndager: 34

Stasjoner og tall:

 • Bergen – Myrdal: 24
 • Bergen – Voss: 11
 • Bergen – Arna: 2
 • Antall reisende i 2015: 1.7 millioner
 • Inntekter totalt i 2015: NOK 224.6 millioner
 • Trafikkinntektene i 2015: NOK 92.5 millioner
 • Passasjer-km 2015: 61,0 millioner
 • Sete-km 2015: 310,0 millioner
 • Tog -km 2015: 1,0 millioner
 • Punktlighet i 2015:
  • Arna og Bergen: 97%
  • Bergen – Voss: 87%

Markedet

På Bergensbanens vestre del (Vossebanen) er det en omfattende pendler- trafikk inn mot Bergen. Arna er en av Bergens åtte bydeler og har 13.700 innbyggere. Arna er siste stasjon på Bergensbanen før Bergen. Lokaltogene bruker 9 minutter fra Arna til Bergen. Voss er et viktig trafikknutepunkt i Hordaland, og i kommunen bor det ca 11.000 innbyggere. Voss er også en betydelig reiselivsdestinasjon på Vestlandet. Hovedgruppene av passasjerene fordeler seg på pendlere, fritidsreisende mot fjelldestinasjonene og turister.

Togtilbudet

Mellom Voss og Bergen og mellom Arna og Bergen er det et frekvent pendlertilbud med hyppige avganger i rushperiodene morgen og ettermiddag. Tilbudet er noe redusert i helgene. Reisen mellom Voss og Bergen tar 1 time og 15-20 minutter med lokaltog.

I hele lokaltogsområdet på Bergensbanens vestre del er det 24 stasjoner og holdeplasser. 13 av disse ligger mellom Voss og Myrdal. Lokaltogene på strekningen Voss – Myrdal betjener Raundalen og områdene med hyttebebyggelse ved Mjølfjell og Upsete. Strekningen har også stor turisttrafikk i samband med Flåmsbana.  Det kjøres også tog for skole-elever Mjølfjell – Voss. Utenom sommersesongen går det tre lokaltog daglig mellom Voss og Myrdal. Frekvensen økes til seks avganger per dag i turistsesongen. Hele strekningen fra Myrdal til Bergen tar 2 timer og 30 minutter med lokaltog.

Materiellet

Lokaltogtrafikken på Bergensbanens vestre del kjøres i dag med 10 stk lokaltogsett av type 69H.  Mellom juli 2018 og mars 2019 vil disse bli erstattet med 10 togsett av type 75 (FLIRT). Disse vil ha 277 seter inkl. klappseter.

Fremtidsplaner: Se planene for Bergensbanen.

Det legges til grunn at ny avtale om rute-  og takst-samarbeid med Hordaland fylkeskommune/ kollektivtrafikkselskapet Skyss foreligger som forutsetning for konkurransegrunnlaget og ny trafikkavtale.

Les mer om Bergensbanen