Trafikkpakke 4

Trafikkpakke 4 omfatter lokaltog Spikkestad /Asker – Lillestrøm og Stabekk/Oslo S – Ski, regiontog Oslo S – Ski, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad og Oslo S – Hakadal/Jaren samt regionekspresstog Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik.

Trafikkpakke 4 er stor og utgjør et omfattende togtilbud. Trafikken består av lokaltog og intercitytog på strekninger med svært mye trafikk, og togtilbudet i trafikkpakken er viktig for svært mange mennesker og for næringslivet.

Les mer om strekningene i trafikkpakken her:

Strekninger i trafikkpakken:

Siste nytt om trafikkpakken

Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4 sendt ut

Konkurransen om trafikkpakke 4 utsettes -trafikkstart i desember 2023

Interaktiv marknadsbrosjye for Trafikkpakke 4

Trafikkpakke 4 kunngjøres nå  

Konkurranseutsetting: -Anbefaler to pakker på Østlandet

                                                                                                     

En oversikt over alle stasjoner og holdeplasser på den enkelte banestrekning finnes her:
Stasjoner per banestrekning   

Nøkkeltall for hver banestrekning finnes her:
Jernbanen i tall

En interaktiv markedsbrosjyre med offentlig tilgjengelig informasjon om eksterne etterspørselsdrivere finnes her.

Foreløpig framdriftsplan
Nedenfor er en tentativ tidsplan. Vi understreker at det kan komme endringer i denne.                           

  • Veiledende kunngjøring av konkurransen
September 2019
  • Etablering av generell prekvalifiseringsordning
Mars 2020
  • Utsendelse av konkurransegrunnlag
 Mars 2021
  • Tilbudsfrist   
August 2021
  • Kontraktsignering     
Mars 2022
  • Trafikkstart 
Ved ordinært ruteterminskifte i desember 2023