Trafikkpakke 4

Trafikkpakke 4 omfatter lokal- og regiontogstrafikk mellom Spikkestad /Asker – Lillestrøm (L1), Stabekk/Skøyen – Ski (L2), Oslo S – Jaren (L3), Stabekk – Moss (L21), Skøyen – Mysen/Rakkestad (L22), Oslo S – Halden (R20) samt Oslo S – Gjøvik (R30).

Trafikkpakke 4 er stor og utgjør et omfattende togtilbud. Trafikken består av lokaltog og intercitytog på strekninger med svært mye trafikk, og togtilbudet i trafikkpakken er viktig for svært mange mennesker og for næringslivet.

Les mer om strekningene i trafikkpakken her:

Strekninger i trafikkpakken:

Siste nytt om trafikkpakken

Konkurransen om trafikkpakke 4 utsettes -trafikkstart i desember 2023

Interaktiv marknadsbrosjye for Trafikkpakke 4

Trafikkpakke 4 kunngjøres nå  

Konkurranseutsetting: -Anbefaler to pakker på Østlandet

                                                                                                            En oversikt over alle stasjoner og holdeplasser på den enkelte banestrekning finnes her:
Stasjoner per banestrekning   

Nøkkeltall for hver banestrekning finnes her:
Jernbanen i tall

En interaktiv markedsbrosjyre med offentlig tilgjengelig informasjon om eksterne etterspørselsdrivere finnes her.

 

Foreløpig framdriftsplan
Nedenfor er en tentativ tidsplan. Vi understreker at det kan komme endringer i denne.                           

  • Veiledende kunngjøring av konkurransen
September 2019
  • Etablering av generell prekvalifiseringsordning
Mars 2020
  • Utsendelse av konkurransegrunnlag
 Mars 2021
  • Tilbudsfrist   
August 2021
  • Kontraktsignering     
Mars 2022
  • Trafikkstart 
Ved ordinært ruteterminskifte i desember 2023