Trafikkpakke Sør består av tre togprodukter:

Sørlandsbanen: fjerntog Oslo S – Stavanger S Jærbanen: lokaltog Egersund – Stavanger S Arendalbanen: lokaltog/matetrafikk Arendal – Nelaug i forbindelse med Sørlandsbanen.

Bilde av trafikkpakke sør

Go Ahead er tildelt kontrakten på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

Trafikkavtalen med Go Ahead er signert

 Lokaltog ved Mariero holdeplass mellom Stavanger og Sandnes. (Foto: Njål Svingheim)

 

Prosessen

Samferdselsdepartementet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007. Tidspunktene som er indikert nedenfor reflekterer tidsplanen slik den nå ligger, og det kan komme endringer.

  • Kunngjøring: 3. februar 2016
  • Informasjons- og samrådsmøte: 10. mars 2016
  • Etablering av generell prekvalifiseringsordning: 1. april 2016
  • Utsendelse av konkurransegrunnlag (ITT): 12. oktober 2017
  • Frist for innsendelse av tilbud: 1. mars 2018
  • Kontraktsignering: oktober 2018 (revidert)
  • Trafikkstart: 15.desember 2019 (revidert)

Krav til tilbydere

Togselskaper som ønsker å delta i konkurransene på det norske jernbanenettet må være prekvalifisert for å kunne motta konkurransegrunnlaget. Togselskapene kan søke om å bli prekvalifisert via disse nettsidene.

Last ned brosjyre (engelsk)
Page 13 in the brochure contains the dates for planned milestone/activities. Please refer to the dates above for the correct information.