Arendalsbanen

Arendalsbanen er hovedsakelig en matebane for Sørlandsbanen, for reiser til og fra hovedstadsområdet. I tillegg betjener den også en del lokale reiser.

Reisetid med tog mellom Arendal og Oslo er ca. fire timer, inkludert omstigning på Nelaug.

Relasjonen Arendal-Oslo betjenes også av ekspressbusser ca. hver andre time. For mange reisende vil toget være det mest attraktive persontransporttilbudet mellom Arendal og Oslo.

Les mer om Arendalsbanen.

36

Rutelengde (km)

47

Ukentlige avganger

84%

Punktlighet (2015, dagtog)

Togtilbud

Arendalsbanen har totalt rundt 47 avganger per uke i hver retning. Av dette er det totalt sju avganger per dag på hverdager, seks avganger på lørdager og seks avganger på søndager i hver retning.

Togmateriell

Strekningen trafikkeres med elektriske motorvognsett type 69.

Infrastruktur

Arendalsbanen er en enkeltsporet sidebane mellom Nelaug stasjon på Sørlandsbanen og Arendal. Den er 36 km lang og ble elektrifisert i 1995.