Jærbanen

Lokaltogene på Jærbanen utgjør et viktig tilbud for pendlere i Stavangerområdet og på Jæren. Togtilbudet gjør det mulig å dagpendle mellom Egersund og Stavanger.

Hele Jæren utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Nord-Jæren består av kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola med til sammen ca. 250.000 innbyggere og ca. 150.000 arbeidsplasser. Mellom Sandnes og Egersund betjener Jærbanen kommunene Klepp, Time, Hå og Egersund med til sammen rundt 71.000 innbyggere. Stasjonene ligger for det meste i kommunesentrene.

Jærbanen er det opprinnelige navnet på infrastrukturen på strekningen fra Stavanger til Egersund og brukes i dagligtale om lokaltrafikken på denne strekningen. Formelt sett er infrastrukturen på Jærbanen en del av Sørlandsbanen.
Les mer om Sørlandsbanen.

75

Rutelengde (km)

383

Ukentlige avganger

91%

Punktlighet 2015

Togtilbud

På Jærbanen tilbys det timesfrekvens mellom Stavanger og Egersund, 30 minutters frekvens mellom Stavangerog Nærbø i tillegg til en 15-minutters frekvens mellom Stavanger og Sandnes.

Jærbanen har totalt rundt 383 avganger per uke i hver retning. Herav er det totalt 69 avganger per dag på hverdager, 22 avganger på lørdager og 16 avganger på søndager i hver retning.

Ved Ganddal, fire km sør for Sandnes, ligger godsterminalen for Nord-Jæren med flere daglige avganger inn og ut av området.

Togmateriell

Jærbanen trafikkeres med elektriske motorvogner type 72. Hvert togsett har 306 sitteplasser og 329 ståplasser.

Infrastruktur

  • Jærbanen mellom Stavanger og Egersund er 75 km lang og betjener 19 stasjoner.
  • Av disse er det fem stasjoner som også betjenes av Sørlandsbanetogene.
  • Dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes ble tatt i bruk i 2009.
  • Mellom Sandnes og Egersund er det enkeltspor med ni kryssingsspor.

Fremtidige planer

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er strategien for området en trinnvis utvikling av et togtilbud videre sørover. Det arbeides med planer for nytt dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø.