Sørlandsbanen

Sørlandsbanen betjener fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Banen går i hovedsak et stykke fra kysten, og tradisjonelt har kystbyene hatt gode forbindelser med Sørlandsbanen.

Sørlandsbanen transporterer nesten én million innbyggere til sammen. Fylket Rogaland har rundt 470.000 innbyggere, Vest-Agder har ca. 180.000 innbyggere, Aust-Agder har rundt 115.000 innbyggere og Telemark har ca. 172.000 innbyggere. Arendalbanen fungerer som matelinje, mens bussmating fra de øvrige byene har blitt svekket de senere årene.

Ekspressbusser har etablert seg med et godt tilbud og er en konkurrent til fjerntogene.

Sørlandsbanens togtilbud tjener flere ulike reisemarkeder mellom Stavanger og Oslo; grovt sett mellom Jæren, Kristiansandregionen, Midt-Telemark og det sentrale Østlandet. Med omstigning fra og til lokale tog ved Nelaug og Nordagutu, gis også et tilbud til henholdsvis Arendalregionen og Grenland/Notodden.

Det er et klart potensiale for å øke togets markedsandel langs banen – spesielt mellom byene og fra regionene og inn til byene.

Les mer om Sørlandsbanen

 

591

Rutelengde (km)

59

Ukentlige avganger

86%

Punktlighet (2015, dagtog)

Togtilbud

På Sørlandsbanen tilbys tilnærmet to timers trafikk på strekningen Oslo–Stavanger. I helgene er det noe reduksjon, og noen avganger går kun mellom Kristiansand og Stavanger. Det går korresponderende busser mellom Sira og Flekkefjord. Det er i dag et nattogtilbud med sovevogner mellom Oslo og Stavanger.

Fra Kongsberg til Oslo går Sørlandsbanens tog parallelt med regiontogene mellom Kongsberg og Oslo/Eidsvoll. Disse togene går én gang per time, med ytterligere tog i rushtidene. Trafikkpakke 1 «Sør» vil ikke omfatte dette regiontogtilbudet.

Sørlandsbanen har totalt 59 avganger per uke i hver retning. Av dette er det totalt ni avganger per dag på hverdager, fem på lørdager og åtte på søndager, i hver retning.

Togmateriell

Sørlandsbanen trafikkeres med en blanding av motorvognsett type 73, og El-18 lokomotiver med B-7 sittevogner og WLAB2 sovevogner.

Infrastruktur

  • Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. I tillegg bruker togene Drammenbanen/Askerbanen (42 km) mellom Oslo og Drammen. Dette gir en total rutelengde på 591 km.
  • Sørlandsbanens fjerntog betjener til sammen 30 stasjoner, herav er det fem stasjoner som også betjenes av Jærbanen.
  • Sørlandsbanen følger en indre trasé over Kongsberg, Bø i Telemark og gjennom Indre Agder fram til Kristiansand. Videre vestover går banen på tvers av de mange dalførene i Vest-Agder før den kommer ut til kysten i Egersund og følger Jærbanen nordover til Stavanger.
  • Jærbanen fikk dobbeltspor Stavanger – Sandnes i 2009. Resten av Sørlandsbanen er enkeltsporet.
  • Banen er elektrifisert.

Fremtidige planer

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 er det foreslått satt av NOK 1 mrd. kr i perioden 2018–2023 til kapasitetsøkende tiltak og stasjonstiltak på Sørlandsbanen. Det pågår et omfattende arbeid med fornying av kontaktledningsanlegg.